Seyhan Hukuk

İletişime Geçin !

  Seyhan Hukuk Bürosu, sağlık hukuku alanında hastanelere, tedavi merkezlerine, muayenehanelere, görüntüleme merkezlerine, estetik merkezlerine, ilaç ve gıda firmalarına, görüntüleme cihazları ve sağlık ekipmanı üretim ve ticareti yapan firmalara, sigorta şirketlerine, doktor ve diğer sağlık sektörü çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına, özetle sektöre hizmet veren ya da sektörden hizmet alanları içeren geniş bir kesime hukuki destek vermektedir. Bu çerçevede büromuz;

  -Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları ve hastaları ile girdikleri sözleşmesel ilişkilerin düzenlenmesi,
  -Hasta ve hekim hakları, hasta-doktor-sağlık kurumu ilişkileri çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
  -Hasta ve hasta yakınlarının, hekime ve sağlık kuruluşuna karşı yönelteceği tazminat ve ceza davaları,
  -Malpraktis davalarında hekimin tazminat ve cezai  sorumluluğu,
  -Tıbbi uygulama hatasından dolayı hekimlerin Türk Tabipleri Birliği nezdindeki disiplin süreçleri,
  -SGK’nın dönem kesintisi ve cezai işlemine karşı açılan menfi tespit ve iptal davaları,
  -Hastaneler ve diğer özel sağlık kurumlarının sorumlulukları,
  -Sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi ve benzer diğer konularda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

   

  Anasayfa
  Faaliyet Alanları
  Telefon
  Whatsapp
  İletişim