Seyhan Hukuk

İletişime Geçin !

  Seyhan Hukuk Bürosu olarak Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

  -Şirketlere/kurumlara özel kişisel veri envanteri hazırlanması,
  -Verbis kayıt ve bildirim aşamalarının şirkete/kuruma özel olarak gerçekleştirilmesi,
  -Veri minimizasyonu çalışmalarının yapılması,
  -Şirket/kurum üst yönetim ve çalışanlarına; görev ve yetkileri özelinde kişisel verileri koruma farkındalık ve bilgi güvenliği eğitimleri verilmesi,
  -Şirketin/kurumun kişisel verileri koruma mevzuatı ve uygulamaları hakkında farkındalık ölçümlerinin gerçekleştirilmesi ve tespit raporunun hazırlanması,
  -Aydınlatma metinleri, katmanlı aydınlatma metinleri ve açık rıza beyanı metinlerinin şirkete/kuruma özel hazırlanması,
  -Ticari sözleşmeler başta olmak üzere ticari faaliyetlerde kullanılan metinlerin işletme/kurum faaliyetine özel olarak kişisel verileri koruma mevzuatına uygun hale getirilmesi,
  -İş hukukunda kullanılan metinlerin (sözleşmeler, zimmet tutanakları vs.) kişisel verileri koruma mevzuatına uygun hale getirilmesi,
  -Şirket/kurumların internet sitesi-mobil uygulamaları-çağrı merkezleri-fiziksel mekân gibi veri toplama kanallarının kişisel verileri koruma mevzuatına uygun hale getirilmesi,
  -Şirketlerin/kurumların kişisel verileri koruma mevzuatına uygunluk denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi,
  -Kişisel verilerin korunmasında uygulamaya alınması gereken politika ve prosedürlerin şirkete/kuruma özel hazırlanması,
  -İlgili kişi ve kişisel verileri koruma kurulunun başvuru ve taleplerinde gerekli resmî yazışmaların yürütülmesi ve taleplerin yönetilmesi.

   

  Anasayfa
  Faaliyet Alanları
  Telefon
  Whatsapp
  İletişim