Seyhan Hukuk

İletişime Geçin !

  Seyhan Hukuk Bürosu olarak, danışmanlık hizmeti verdiğimiz müvekkillerimizin İnsan Kaynakları sistemini İş Hukuku sistematiği açısından düzenlemekte ve denetlemekte, aksaklıkların başlangıçta giderilmesini sağlamaktayız. İş hukuku yaşayan bir organizma olup bu bilinçle müvekkillerimizin İnsan Kaynakları departmanları ile sürekli iletişim halinde kalınmakta, iş ilişkisinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün süreçlerin yasal düzenlemelere uygun olarak yönetilmesi ve sistemleştirilmesi için birlikte çalışılmaktadır. Seyhan Hukuk Bürosu olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

  -İş sözleşmelerinin hazırlanması,
  -Kıdem, ihbar ve işçilik alacakları ile tazminat taleplerine dair davaların takibi,
  -İşe iade davalarının takibi,
  -Arabuluculuk görüşmelerine dair süreçlerin yönetimi,
  -İş kazaları veya meslek hastalıklarına ilişkin davaların takibi,
  -Sigorta hizmet tespit davalarının açılması ve takibi,
  -Güncel mevzuata uygun olarak personel yönetmelikleri hazırlanması,
  -Zimmet ve zimmete verilen eşyaların kullanım prosedürlerinin hazırlanması,
  -İş ilişkisi devamında karşılaşılan sorunlara yönelik tutanak, savunma, ihtar vesair yazılı belgelerin oluşturulması,
  -Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakerelerin yürütülmesi,
  -Sendikal faaliyetlerin işveren yönünden yürütülmesi,
  -İş sağlığı ve güvenliği yönünden işletmelerin gerekli hazırlıkları yapmalarının sağlanması,
  -İş kazası, meslek hastalığı ve sair hallerde işverenin haklarının korunmasına yönelik işlemlerin yapılması.

   

  Anasayfa
  Faaliyet Alanları
  Telefon
  Whatsapp
  İletişim